EMT-therapie

(Extracorporeale Magneto Transductie Therapie)

Deze therapie is o.a. effectief bij degeneratieve gewrichtsaandoeningen. EMT-therapie beïnvloedt de locale pathologie, maar ook het bijbehorende ontstekingsproces en de pijn. Dit zorgt bij artrose voor functionele beperkingen en afname van de kwaliteit van leven. Door de pijn en ontsteking te verminderen kunnen operaties uitgesteld of voorkomen worden en zijn andere pijnbehandelingen of medicatie met alle bijwerkingen en complicaties minder vaak nodig. Ook voor onderstaande moeilijk te behandelen musculoskeletale indicaties biedt EMTT een goed alternatief:

  • Degeneratieve gewrichtsaandoeningen

  • Spondylartrose

  • (Pijn)klachten in grote regio’s
  • Slecht-genezende fracturen

  • Tendinopathieën

Voor deze vorm van behandelen dient u naast de behandeltijd ook een eigen bijdrage te betalen.

Wat is EMT-therapie?

FSW-therapie

(Focussed Shockwave Therapie)

Binnen de shockwave-therapie onderscheiden we twee vormen; de radiale (RSWT) en de gefocusseerde shockwave (FSWT). Beiden hebben zo hun eigen specifieke karakteristieken en toepassingsgebieden. Maar niet alleen wetenschappelijk onderzoek toont de werking van shockwave aan, ook in de praktijk bewijst shockwave zijn waarde. Shockwave is effectief waar andere (conservatieve) therapieën het af laten weten en biedt vaak een directe vermindering van (pijn)klachten.

Bij veel indicaties kun je via locale stimulering van de celwerking met FSWT de regeneratie op gang helpen en het ontstekingsproces beïnvloeden. Het aangrijpen op weefselniveau, wat met RSWT gebeurt, past weer perfect binnen het fysiotherapeutische denken in functionele units. Op die manier wordt, los van het locale herstelproces, in grotere mate de totale regio of zelfs het hele lichaamsdeel in het herstel betrokken. RSWT is in staat om bijvoorbeeld hypertonie en triggerpoints aan te pakken voor een ‘instant effect’. U stapt gelijk met een lekker gevoel van de behandelbank af.

Voor FSWT-behandelingen dient u naast de behandeltijd ook een eigen bijdrage te betalen.

Wat is FSW-therapie?